logo Labor 13

restaurace Miura _ redesign

Po 10 letech fungování hotelu Miura jsme navrhli nový vzhled celé restaurace. Cílem návrhu bylo vnést do původního konceptu zcela nový pohled a vytvořit intimnější atmosféru. Na návrhu jsme spolupracovali s designérkou Lucii Koldovou. Interiér je pojat v tlumených zemitých barvách, které kontrastují s metalickými obklady na stěnách. Prostoru vévodí světelná instalace od firmy Brokis.