logo Labor 13

územní studie_tenisová hala Jenerálka pro KKCG workshop

Základní údaje
Celková výměra pozemku: 6.600 m2
Zastavěná plocha: 2.924 m2
Počet hřišť: 3
Parkování kryté: 25 stání

Architektonická kancelář: Labor13, M4 architekti

Projektant: MgA. Albert Pražák, Ing. arch. Matyáš Sedlák, Ing. arch. Eva Smolíková, Ing. Milan Jírovec
Spolupráce Ing. arch. Ludmila Mahdalová, Ing. arch. Klára Náglová, Ing. arch. Simona Pazderová, Bc. Julie Salavová, Ing. arch. Ondřej Šíma, Bc. Viktorie Kolářová


Studie pro rozsáhlé území zvané Jenerálka na Praze 6 vznikla v rámci dvoukolového workshopu určenému několika českým architektonickým ateliérům. Jelikož šlo v původním zadání prvního kola o obsáhlý projekt, rozhodli jsme se vyzkoušet pro nás netradiční spolupráci s jiným ateliérem, a to konkrétně s M4 architekti. Tento model se nám osvědčil a navázali jsme následně hned několika dalšími projekty. Samotný koncept tenisové haly je pak výsledkem druhého kola workshopu.
Jenerálka je původně hospodářský dvůr, který se následně rozrostl do osady až malé vesnice. Dnes je součástí městské části Praha 6 a nalézá se mezi přírodními parky Divoká Šárka – Lysolaje – Šárecké údolí. Dominantou je zámek Jenerálka, který je chráněn jako kulturní památka. Pozemek, který jsme v rámci workshopu zpracovávali, je místem původní cihelny a dá se pomyslně rozdělit na dvě části – kopec, který vznikl navážkou, a vyhloubenina, taktéž důsledek dřívějšího chodu továrny. Stejně tak i zadání bylo rozděleno na dvě části – pro vyvýšeninu jsme měli navrhnout sportoviště, pro prohlubeň nám byla předložena spíše matematická úloha, jak uspořádat požadovanou zástavbu řadových rodinných domků zakončených jednou velkou honosnější vilou. Do druhého kola jsme dostali za úkol rozpracovat již jen pro sportoviště, krytou tenisovou halu. Vzhledem k terénním podmínkám jsme našli řešení v zapuštěné variantě zachovávající stávající krajinnou morfologii, kdy jsme se snažili domodelovat kopec tak, aby se nenarušil přirozený horizont. Hala je tak vidět na povrchu pouze jako zakončení stávajícího kopce, a to sice průhlednou zaoblenou střechou.
V samotné hale se nachází tři tenisová hřiště. Pro případnou potřebu absolutního soukromí zákazníků lze jednotlivé kurty vzájemně oddělit mobilními závěsy. Řešení schodišť umožňuje obsloužit každý kurt samostatně, bez nutnosti kontaktu s ostatníma dvěma. Na hřiště lze vstoupit ze dvou výškových úrovní. Buď klasickou cestou přes prostornou vstupní halu v horním patře, kde se nachází recepce, bar, posezení, vstupy do šaten a relaxačních prostor. Vzdušný vestibul je zakončen ochozem s řízenými výhledy na herní plochu. Druhou možností přístupu na hříště je pak rovnou z podzemního parkoviště, která zajišťuje možnost servisních zásahů, ale zároveň ve výjímečných případech V.I.P. přístup mimo běžnou trasu.
Vzhledem k tomu, že se téměř celá plocha haly nachází pod povrchem země, jsou tomu podřízené i navržené materiály - obvodové zdivo z vrstveného betonu vizuálně připomíná nánosy geologických pater. Z akustických důvodů a zároveň pro zjemnění prostoru, jsme umístili na stěnu vertikální zahradu. Ta je realizovatelná především díky střešní technologii ETFE folií, pro tento které jsme se rozhodli jako pro racionální formu zastřešení - je velmi nenáročná ze statického hlediska, umožní dostatečné osvětlení prostor a zároveň při použití systémového stínění lze jednoduše regulovat zastínění před sluncem a tím zajistit velmi příjemné prostředí vnitřních prostor, ve kterém lze pracovat i s použitím zeleně.