logo Labor 13

územní studie_Dobřichovice

Tato studie vznikla pro pozemek, který se nachází v centru Dobřichovic u Prahy. Město chce přesunout zde nevhodně umístěnou hasičskou zbrojnici a místo ní postavit nový objekt radnice. Vzhledem k rychlému rozrůstání obce je zároveň potřeba rozšířit sousední základní uměleckou školu, knihovnu a vystavět nový multifunkční sál. V rámci našeho konceptu jsme navrhli novou, architektonicky dominantní, ale zároveň vizuálně jednoduchou a vstřícnou budovu radnice. Parter této hlavní části, kde by měla být městská knihovna, volně navazuje na žulovými kostkami vydlážděné venkovní prostory náměstíčka, které může fungovat jako odpočinková zóna. Pro ZUŠ v zadní části pozemku jsme navrhli novou budovu s multifunkčním sálem. Oproti seriózní betonové hlavní stavbě působí více neformálně. Na zatravěnou střechu navazuje podloubí nabízející úkryt před ostrým sluncem, nebo naopak před nevlídným počasím. Tato část zároveň skrývá hlavní vchod. Laťová fasáda na zbylých třech stranách pak zjemňuje tvrdost ostatních materiálů. Budova nabízí 6 různě velkých učeben na dvou podlažích, hlavní sál, a v suterénu zázemí pro zde fungující spolky. V létě se pak může výuka přesunout do exteriéru, kde je na jižní straně navrženo malé hlediště.