logo Labor 13

šumavské stráně_studie

Autoři
MgA. Albert Pražák, Ing. arch. Martin Vomastek, Ing. Jiří Bardoděj, Ing. arch. Jan Vojtěch, Ing. arch. Radek Bačovský, Ing. arch. Jakub Heidler (studio Reaktor)
Adresa
Hojsova Stráž
Zahájení projektu
2017
Dokončení realizace
TBC

Zadáním investora byla revitalizace rekreačního areálu Hojsova stráž - Brčálník, který se nachází v údolí říčky Úhlavy, 10km od Železné Rudy. Jedná se o oblast šumavského pohraničí, opředenou mnoha legendami a silnou historií, obklopenou bohatou přírodou. Hlavním charakterem místa jsou zalesněné plochy, křivolaké cesty a silnice, kopce a výhledy, krásná panoramata. Hojsova Stráž leží na křižovatce cyklistických a turistických tras a je dnes známá a oblíbená jako rekreační středisko letních i zimních sportů. Zároveň má výhodu dobrého spojení do středisek Špičák, Velký Javor a Železná Ruda.
Projekt si klade za cíl dotvořením a kultivací rozestavěných budov Brčálníku a Poustevníku, doplněním novostavby v místě bývalého statku Pflanzerhof, vytvořit architektonicky jednotný celek, opírající se o principy a hodnoty tradiční šumavské lidové architektury. Jednotícími prvky jsou mj. použité materiály, tvarosloví střech a vikýřů, kryté pavlače a tradiční proporční principy. Myšlenka je podpořena sjednocením parteru pomocí kamenných zídek a kultivace povrchů cest a pěšin. Nedílnou součástí projektu je zřízení parkoviště pro pokrytí potřeby všech řešených objektů v dotčené lokalitě.