logo Labor 13

uzemní studie_nová radnice Dobřichovice

Řešené parcely přímo navazují na urbanisticky významnou ulici 5. května, která tvoří jádro současných Dobřichovic. Nově navržený areál radnice by měl prostor ulice dále rozvést. Samotná hlavní budova by měla přinést celé třídě potřebnou dominantu a integritu. V návrhu nevytváříme jen budovy, ale formujeme městský prostor pro obyvatele Dobřichovic s novou, kulturně-estetickou identitou, vhodný k setkávání a trávení času v centru města.