logo Labor 13

soutěž revitalizace veřejného prostranství_ládví

V roce 2016 jsme se zúčastnili vyzvané architektonické soutěže na nové řešení veřejného prostranství u KD Ládví v Praze. Ve spolupráci se zahradními architekty Atelier Flera jsme získali druhou cenu.
Naším záměrem je celý prostor co nejvíce zpřehlednit, otevřít veřejnosti, zbavit bariér a doplnit stávající vybavenost.
V návrhu se nesnažíme vytvořit prostory s přesnou náplní; snažíme se vytvořit archetypální prvky, které vycházejí ze stoleté zkušenosti. Prvky jako náměstí, obchodní ulice, park, socha. Těmto prvkům nevnucujeme přesné určení, ale snažíme se vytvořit podmínky k přirozenému, variabilnímu využití.