logo Labor 13

miura hotel_čeladná


Stavba hotelu Miura není jen budova; je to promyšlené spojení architektury, designu, grafiky a výtvarného umění. Koexistují zde pospolu a tvoří celek s jasnou koncepcí a výrazem. Styl hotelu je kontroverzní. Nejedná se o podbízivou stavbu, která se zalíbí každému. Její výrazné tvarosloví navazuje na panoramata okolních kopců, oživuje místní krajinu a vytváří dominantu s jasnou estetikou.