logo Labor 13

rodinný dům_chomutov

Významnou roli v projektu rodinného domu v Chomutově hraje geografická poloha pozemku, která díky svému svažitému terénu na samém okraji města poskytuje neopakovatelný pohled přes městskou krajinu. Další hodnotu polohy pak představuje jižní orientace svahu pozemku, splývající zároveň s výhledovým směrem na Chomutov.
Po zvážení všech těchto okolností a jejich benefitů jsme navrhli dům, který z nich přímo vychází, přijímá je a dále rozvíjí. Představuje jej geometricky jednoduchá jednopodlažní stavba obdélníkového půdorysu, kterou jsme umístili na severní hranu parcely. Účel je jasný: maximálně uvolnit nezastavěnou část pozemku pro velkou zahradu a podpořit nabízející se možnost výhledu. Návrh odráží i požadavek investora, jenž si přál prostornou garáž, kterou jsme tedy zapustili do terénu pod obytnou část domu. Celkové působení hmoty domu výrazně umocňuje velkoryse pojaté betonové schodiště, jenž vede přes celou zahradu kolmo pod hranu stavby, odkud pokračuje ve své odlehčené variaci na pobytovou terasu, ze které se vchází do domu.