logo Labor 13
dům v zahradě_matrelík

dům v zahradě_matrelík


Konceptuální projekt rekreačního, celoročně obývatelného, objektu umístěného na polosamotě v drsné krajině Českého středohoří. Projekt nazýváme konceptuálním, protože jsme tuto stavbu použili a nadále používáme jako experimentální prostor, na kterém si ověřujeme některé architektonické a prostorové vazby. Při vzniku tohoto projektu bylo definováno následující zadání:
maximálně minimální pořizovací náklady stavby
maximální využití místních materiálových a lidských zdrojů (případně i energetických)
koncept otevřeného domu - absolutní smazání hranice exteriér/interiér, při zachování základního uživatelského komfortu stavby
optimalizace úrovně komfortu stavby - tzn. stanovení takového komfortu užívání stavby, který je pro člověka nezbytný a pohodlný, ale v žádném směru nadlimitní.
Pro realizaci stavby byl vybrán pozemek bývalé stodoly, ze které se do současnosti dochovalo pouze torzo obvodových zdí. Z estetických důvodů jsme se rozhodli toto torzo ponechat a stavbu do něj integrovat. Vznikla tak kompozice polootevřeného dvorce s čelně umístěným objektem obytné části.