logo Labor 13

studentský klub_na hollaru

Na začátku roku 2013 jsme byli osloveni Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy a zástupci sdružení Oživme Hollar ke zpracování studie na úpravu původních garáží v atriu objektu Hollar na Smetanově nábřeží v Praze. Bývalé garáže jsme spojili do jednoho prostoru, a velkými prosklenými vraty je maximálně otevřeli do venkovního prostoru atria.
Celý projekt byl řešen s omezenými finančními možnostmi za podpory studentů. Úpravy jsme navrhli tak, abychom co nejméně zasáhli do původní podoby interiéru a citlivě je doplnili novými prvky.
Pro řešení vnitřního vybavení jsme přišli s konceptem nábytku vycházejícím z paletek, které se v různých variacích nacházejí po celém objektu. Pro realizaci jsme se spojili se subjektem paletky.cz. Ve spolupráci s nimi si samotní studenti fakulty vyráběli jednotlivý nábytek dle našeho návrhu a supervize. Za spolupráci na projektu díky Ondrovi Mladému a Kateřině Pisáčkové.