logo Labor 13

řezáčovo náměstí_praha

Projekt revitalizace řeší novou tvář a využití prostoru Řezáčova náměstí na Praze 7. Dosud byl tento prostor definován jako křižovatka pěti ulic s travnatou středovou plochou. Tato plocha byla do značné míry nepřístupná vzhledem k instalaci oplocení chránícího vegetaci před ataky vandalů a psů. Celý prostor byl neudržovatelný, a proto neudržovaný. Cílem navrhovaného řešení bylo vrátit celému prostoru status náměstí, deklarovaný v jeho názvu.
Koncept uživatelského zadání byl vypracován v rámci jednoho plánovacího víkendu v roce 2004. Tato událost se konala pod názvem „Jedno místo v Praze 7“ a proběhla za účasti veřejnosti. Snahou našeho studia bylo zapracovat připomínky a podněty schválené na zmíněné akci, a dát jim konkrétní architektonickou podobu:
Náměstí jako městský prostor
Náměstí, nikoliv park, nikoliv hřiště
Místo k setkávání a posezení
Zklidnění dopravy v ploše náměstí
Maximální omezení dopravy v klidu
– parkování – v ploše náměstí
Celá plocha náměstí byla sjednocena v jedné výškové úrovni, včetně automobilových komunikací a chodníků. Z dopravního hlediska se tak jedná o zklidněnou, obytnou zónu s omezením rychlosti. Jízdní pásy v náměstí jsou vyznačeny pouze odlišnou barvou a strukturou dlažby, a tím odděleny od ploch s pěší dopravou. Doprava v klidu je v ploše náměstí omezena. Ulice v severní části náměstí byla zcela integrována do plochy prostranství. Těmito jednoduchými zásahy bylo dosaženo zcela otevřeného prostorového konceptu s maximální volností pohybu, zejména pro pěší. Opticky došlo ke zvětšení celého prostoru.