logo Labor 13
řezáčovo náměstí_praha

řezáčovo náměstí_praha

Projekt revitalizace řeší novou tvář a využití prostoru Řezáčova náměstí na Praze 7. Dosud byl tento prostor definován jako křižovatka pěti ulic s travnatou středovou plochou. Tato plocha byla do značné míry nepřístupná vzhledem k instalaci oplocení chránícího vegetaci před ataky vandalů a psů. Celý prostor byl neudržovatelný a proto neudržovaný. Cílem navrhovaného řešení bylo vrátit celému prostoru onen status náměstí, deklarovaný v jeho názvu.
Koncept uživatelského zadání byl vypracován v rámci plánovacího víkendu, za účasti veřejnosti, uskutečněného pod názvem „ Jedno místo v Praze 7“, v roce 2004. Snahou autora bylo zapracovat připomínky a podněty schválené na zmíněné akci a dát jim konkrétní architektonickou podobu:
Náměstí jako městský prostor
Náměstí, nikoliv park, nikoliv hřiště
Místo k setkávání a posezení
Zklidnění dopravy v ploše náměstí
Maximální omezení dopravy v klidu
– parkování – v ploše náměstí
Celá plocha náměstí byla sjednocena v jedné výškové úrovni, včetně automobilových komunikací a chodníků. Z dopravního hlediska se tak jedná o zklidněnou, obytnou zónu s omezením rychlosti. Jízdní pásy v náměstí jsou vyznačeny pouze odlišnou barvou a strukturou dlažby a tím odděleny od ploch s pěší dopravou. Doprava v klidu je v ploše náměstí omezena. Ulice v severní části náměstí byla zcela integrována do plochy prostranství. Těmito jednoduchými zásahy bylo dosaženo zcela otevřeného prostorového konceptu s maximální volností pohybu, zejména pro pěší. Opticky došlo ke zvětšení celého prostoru.