logo Labor 13
dům pro včelaře_chouzavá

dům pro včelaře_chouzavá

Rodinný dům v osadě Chouzavá obce Voznice je maximálně jednoduchá dřevostavba s minimem vynaložených nákladů. Tvoří ji dvě geometricky jednoduché objekty na půdoryse písmene L s jednotným modřínovým pláštěm a velká krytá terasa, která celý dům otevírá do zahrady. Celková propojenost domu s okolní přírodou je vůbec základní charakter projektu. Půdorysný tvar je čitelný především z ploché střechy, která je účelně řešená pro osázení úly, s čímž se počítalo od začátku návrhu, neboť investorem je vášnivý včelař.
Na pozemku ohraničeném lesem jsme vzpřímili základní dvoupatrovou obytnou krychli, doplněnou volným loubím u vstupu s parkovacím stáním a krytou pobytovou terasou, na něž plynule navazuje nižší, rovněž krychlová hmota sloužící jako pracovní prostor a dílna bez zateplení. Nápadná jednoduchost domu je charakteristická také pro vnitřní dispozice, jež jsou řešeny velmi prakticky. Skromné prostory přízemí obytné krychle zabírá předsíň, toaleta a kuchyň s obývacím pokojem, odkud stoupá subtilní ocelové schodiště do patra, kde se nachází koupelna a ložnice s přístupem na střešní terasu. Dispozice patra doplňuje ještě malá místnost s oknem, jež je zamýšlená jako dočasný pokoj dítěte. Pro zvýšení tepelných kvalit dřevostavby jsme do obytné krychle přidali odhalenou akumulační střední stěnu z plných cihel.
Pro případ budoucího rozšíření rodiny jsme uzpůsobili celý projekt, kdy se už stávající hmoty domu mohou doplnit o další jednopodlažní přístavbu obdélníkového půdorysu, umístěnou svým vstupem kolmo na hranu terasy. V takto novém uspořádání obytných částí se z otevřené terasy zasklením může stát průchozí zimní zahrada nebo zůstat otevřeným, propojujícím prostorem.